Udruga izviđača
"Slavonski hrast"
Osijek
Scout Troop
"Quercus"
Osijek
Izbornik
Odred izviđača porječana "Mate Jerković" Osijek
 
     
 
 
     
     
     
 
Udruga
 

Ljetopis

 
 
 
 
 
     
 
 
 
Za članove
 
     
     
 
 
 
     
     
 
Linkovi
 
     
     
 
 
     
     
 
   
Zadnji put osvježeno: 1.4.2005.
webmaster:
broj posjeta:
 
 
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Nakon održane Prve Smotre pomoraca i porječana Jugoslavije, dok još nije postojao SIO, 10.9.1959.g. osnovan je Odred izviđača-porječana "Mate Jerković" Osijek. Njegovi osnivači su Zvonko Valenteković-Barba i Josip Seligman-Selac rukovodioci posade porječana u Odredu izviđača "Ivo Lola Ribar" Osijek. Na prijedlog Dragomir Šulca, tadašnjeg starješine matičnog odreda (OI"ILR"), novi porječanski odred uzeo je ime ratnog komadanta VI Slavonskog korpusa, a tadašnjeg komadanta JR-e, Narodnog heroja admirala Mate Jerkovića. S obzirom da se prihvačalo ime živog heroja osnivači su od njega tražili i dobili pismenu saglasnost godinu dana kasnije. 1977.g. nakon 18 godina posstojanja i rada noseći ime Mate Jerkovića - njegov odred ga (ponovo uz njegovo pismeno odobrenje) bira za "Prvog počasnog starješinu" što on ostaje da svoje smrti 17.6.1980.g. Tako smo 21 godinu nosili ime čovjeka kojeg smo poznali, slušali i volili.

Odred je organizirao brojna logorovanja na STT Kakanj, STT Zlarin, IC Ohrid, Boračko jezero, Čortanovci,, Sombor, sudjelovao doploveći na IV smotru SIJ-a, na I i II Smotru SIH-a, na akcijama NNNI dok su ih organizirali i izvodili sami izviđači, na mnogim akcijama u drugim republikama. Na svih 17 aprilskih izvidničkih sredbi u Skopju jedini je sudjelovao naš odred.

Odred je surađivao s jedinicama Ratne riječne flotile i jedinicama mornaričkih graničara, a s upravom RM posebno. Odred je sudjelovao u izgradnji STT Zlarin i Otoka Mladosti o čemu svjedoči 27 udarničkih znački i 3 naziva Počasni građanin Otoka Mladosti. Odred i njegove osnovne organizacijske jedinice su po jednom proglašene Partizanskim i to:

Partizanska četa za 1977.g. 28. Posada porječana "Boris Kidrič"

Partizanski odred za 1978.g. Odred izviđača porječana "Mate Jerković"

Partizanska četa za 1980.g. 5. Posada porječana "Rade Končar"

Partizanska četa za 1986.g. 29.Posada porječana "Dušan Čorković"

Odred je od OK SSOH-a primio Majsku nagradu mladih za 1979.g. Odlikovanje SIJ-a Srebrni javorov list sa zracima u odredu su primila 3 člana, a odlikovanje Zlatni javorov list s zracima u odredu su primila2 člana, 7 članova je u odredu primilo najviši naziv Izviđač-partizan, 6 članova odreda je proglašeno za izviđačke instruktore I stupnja, a 1 član za izviđačkog instruktora II stupnja.

O porječanskim akcijama:

Odred je sudjelovao na plovidbama Passau-Novi Sad, Dunavom veslajući kroz 4 strane države 1978.g., Skopje-Titov Veles, Skopje-Gevgelija i Skopje-Stobi Vardarom, Velika Malenica-Zagreb Savom. Odred posjeduje vlastite plovne objekte dovoljne za jednu posadu od 2 voda kojim je izveo više plovidbi kao Osijek-Valpovačka Satnica, Osijek-Novi Sad 1966.g., Osijek-Bačka Palanka 1986.g. (navedena linije su po rijekama Drava, Karašica i Dunav koje su izvođene više puta ali ne uvijek cijelom dužinom). Ponosni smo na svoje ime i postignute uspjehe i drago nam je da porječanstvom upotpunjujemo savladavanje izviđačkog programa na području i u sastavu Saveza izviđača općine Osijek.

Uprava, travanj 1987.g u listu Informator SIO

povratak

(povratak)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sponzor web stranica:
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Pišite nam!
E-mail:
Adresa:
Ured: Kaštelanska 42b
Crkvena 95 b
31000 Osijek